Disclaimer:
Hapro International EDE B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en of onvolkomenheden op deze website. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hapro International EDE B.V. te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

Privacy:
Hapro International EDE B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zal er voor zorgdragen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u optimaal van dienst te kunnen zijn.